De Columnist

Jan Koopmans

 


Klik hier voor al Jan's oneliners

Jan's stukkie
Week 8

eerdere columns:
    Weekblad Hoogvliet
    Maaspost
    Radio
    Overige

Wipkip

De vervelende en zeer gevaarlijke vogelgriep lijkt ook op termijn ons land binnen te vliegen. Natuurlijk is er alle reden om daar bezorgd over te zijn, uiteindelijk kunnen ook mensen groot gevaar lopen. Hoewel er nog niet massaal zwanen en ander gevogelte neerstort in ons landje zijn er toch wel wat verdachte gevederde vrienden aangetroffen. Het verplichte ‘ophokken’ van vogels is dan ook niet zo vreemd, het lijkt me in ieder geval het minste wat je kunt doen in dit soort gevallen. Gevogelte moet in afgeschermde ruimtes worden opgesloten en daarbij dient ook een gesloten dak aanwezig te zijn. Want, zo stelt men, als een trekvogel een poepje laat vallen ( je hebt nu eenmaal geen toiletten in de lucht) dan zou dat de vogels op de grond kunnen besmetten. Je vraagt je dan wel af wat mensen moeten doen als er uitwerpselen uit de lucht komen vallen en op hun hoofden terechtkomen. Wellicht moeten we allemaal met een paraplu op gaan lopen? Dat ophokken is best heel vervelend, niet alleen voor de dieren zelf maar ook vaak voor de mensen die vogels als hobby hebben. Kinderboerderijen, maar natuurlijk ook de beroepshouders hebben er een behoorlijke klus aan, maar ja het is voor de veiligheid. Ik werd een beetje nijdig toen ik vorige week op de radio een duivenhouder hoorde die totaal niet te spreken was over de toen voorgenomen maatregel. Met argumenten dat zijn duiven moeten vliegen en dat ze nu straks slechte wedstrijd resultaten gaan halen probeerde hij aan te tonen dat het ophokken maar niet moest doorgaan. Je vraagt je dan toch af of zo’n man wel weet waar hij het over heeft. Het belang van de gezondheid en veiligheid zal toch hopelijk wel groter zijn dan dat van een duivenmelker die nu even niet z’n klok kan zetten. Als er een gasontsnapping is in Europoort zullen we ook even binnen moeten blijven, dan roep je ook niet dat je net een eindje wilde gaan fietsen en het onzin vindt.
Trouwens echte onzin kwam deze week uit de kretologie van wethouder Van den Anker over gedwongen abortus. Ironisch genoeg maakt ze deel uit van een partij die ‘leefbaar’ in de naam heeft staan, uitgerekend zij wil ongeboren levens beëindigen! Al meer kwam ze aan de orde in het soms hopeloze beleid van sommige Rotterdamse wethouders. Zo is ze bezig geweest om het oudste beroep ter wereld uit te roeien, hoe utopisch kan men denken? Door hoeren het tippelen te verbieden rennen ze allemaal naar de opvang en worden ze keurige kassagrietjes……. Wat naïef. Nu wil ze dus zwangere vrouwen die hun toekomstige baby vermoedelijk niet volgens bepaalde normen kunnen opvoeden maar een abortus laten ondergaan………. Waar hoorden we dat eerder? Je vraagt je af wanneer ze op het idee komt om kleuterscholen te sluiten om minder snelle bevolkingsgroei te bewerkstelligen. Of wellicht is het weghalen van snelwegen een idee om de file ellende op te lossen? Het lijkt me tijd worden dat wethouders en andere ‘meedenkers’ eens worden gescreend op hun denkvermogen en niet worden aangenomen omdat ze zoveel stemmen kregen. Ja, men zou nu kunnen denken dat ik twijfel aan het gezonde verstand van de kiezer, maar zo is het niet. Wat ik wel bedoel is dat mensen op verkiesbare plaatsen zich soms veel mooier voor doen dan ze zijn, de kiezer werd dus misleid. Ik begrijp best dat Van den Anker aandacht wil hebben, het gaat niet echt goed met haar partij, maar is het niet leuker om met iets positiefs aandacht te trekken?
Politiek gezien gaat er toch alweer een roer om in Rotterdam, er zullen weer andere partijen aan de ‘macht’ komen en hier en daar verdwijnt er weer een. Het ziet er ook naar uit dat de Stadspartij van Manuel Kneepkens ter ziele gaat, best jammer want ze hadden daar vaak van die leuke en ludieke ideeën. Echt belangrijk waren ze niet voor de politiek, alleen wat gezond tegengas, verder kwamen ze niet. Maar juist dergelijke kleine partijen zijn het allerbelangrijkst voor de hele politiek. Want zij brengen als enigen humor en vrolijkheid in de saaie raadszalen, net als ooit de Boerenpartij met ons aller Koekoek deed. Hierdoor bereiken kleine partijen zoals de Stadspartij toch iets wat de ‘grote jongens’ niet kunnen; menselijkheid in de politiek.

Jan Koopmans  

TERUG

Stichting Hoogvliet Digitaal
www.hoogvliet.org