De Columnist

Jan Koopmans

 


Klik hier voor al Jan's oneliners

Jan's stukkie
Week 53

eerdere columns:
    Weekblad Hoogvliet
    Maaspost
    Radio
    Overige

 

Bedankt

Weer een jaar voorbij. Een jaar met veel contrasten, maar toch een jaar dat inzichten heeft verbeterd en handreikingen heeft gedaan, je kunt er evenveel positieve als negatieve dingen mee doen. Zo aan het eind van het jaar is het passend om iedereen die mee heeft gewerkt uw en mijn krant tot iets moois te maken, te bedanken. De krant begint niet alleen bij ons als redactieleden, want er komt wel wat meer kijken dan alleen maar de lettertjes van de redactie. Mijn dank gaat uit naar de lezers, u dus, want zonder u zou er geen krant zijn. Maar ook heel veel dank voor de mensen tussen ons en u. De adverteerders, zij maken het financieel mogelijk u deze krant te bieden. Ook alle waardering voor de mensen van de uitgever, de correctieafdeling, de opmaak, de mensen die hand en spandiensten doen. Ook voor de drukkers geldt een pluim, zij smijten elke keer weer inkt in hun persen en maken er een prachtige krant van. Ook dank aan de man of vrouw die de nietjes er telkens weer in doet, zo valt onze krant tenminste niet uiteen. Natuurlijk mogen we ook de bezorging niet vergeten, zij halen de pakken op bij de drukker en verspreiden die onder de enthousiaste bezorgers. Bijzondere dank voor alle mensen die ons voorzien van informatie, al of niet keurig samengevat in een persbericht. De verenigingen, de bedrijven die alweer iets nieuws hebben, de sportclubs die iets te melden hebben, de buurtvereniging die een Opzoomer activiteit creëert, en noem maar op, bedankt allemaal! Ook extra dank voor de al of niet gepensioneerde journalisten die zonder enig belang bijdragen aan verfrissende informatie. En zo vormen we met z’n allen de motor die onze krant in stand houd. Een krant maak je niet alleen, al zijn er best momenten dat je het zo voelt. Voor mij is het werken aan deze krant een soort roeping, een ei dat ik kwijt moet en mag, maar ook het plezier dat ik er in heb om u als lezer te trakteren op schrijfsels die net even anders zijn dan bij collega kranten. In mei van het komende jaar is het negen jaar geleden dat we met dit ‘avontuur’ begonnen, ik heb nooit een krant overgeslagen, elk nummer was ik er bij, dat geeft aan dat ik vierkant sta achter onze krant, zelfs al heb ik hierdoor nooit een vrij weekend, maar het is voor u en dus graag gedaan. Het is een plezier om elke keer weer de lettertjes in de goeie volgorde te zetten, zodat u iets leesbaars krijgt. Ik wens iedereen een heel fijn nieuw jaar en hoop dat we met z’n allen ook dat jaar weer positief gaan invullen door een krant te maken die net even anders en hopelijk beter is dan de rest, al doen die natuurlijk ook hun best. Daarom wens ik mijn collega’s van ‘die anderen’ ook een mooi 2010, want zonder hen kan ik het niet beter dan zij doen toch? Met een brede glimlach kijk ik samen met u verlangend uit naar 2010!

Jan Koopmans  

TERUG

Stichting Hoogvliet Digitaal
www.hoogvliet.org