nummer 239
Heiloos Leger


Het leger moet leger! Minister van defensie Van der Kamp heeft onlangs laten weten dat er naast de circa 4000 geleidelijk te verdwijnen banen ook gedwongen ontslag onder de in totaal 17.000 bij defensie werkzame ambtenaren en specialisten niet langer uitgesloten is. Deze maatregel moet een besparing van meer dan 380 miljoen gulden opleveren. Op het eerste gezicht lijkt zo'n maatregel een goede zaak, maar is dat ook zo? Blijft het wel bij een flinke handvol gedwongen ontslagen waarbij de getroffenen wellicht een aardige afvloeiingsmaatregel ten deel valt? Ik ben de eigenwijze mening toegedaan dat dit helemaal geen goede maatregel is. Want Van der Kamp gaat ook nog eens een zestal basis cq legerplaatsen sluiten. En daar wordt de lokale middenstand dan weer het slachtoffer van. De werkeloosheid zal in die plaatsen flink toenemen en zeker niet beperkt blijven tot de werkster die op de kazerne de bedden opmaakt van de dienstplichtige soldaten of de plaatselijke haan die 's morgens het ochtendgloren kraait en de manschappen op natuurlijke wijze wekt. Wat te denken van de lokale slagerij waar het vlees wordt betrokken of de plaatselijke bakkerij die de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd in menskracht en materialen om de vele honderden gelegerde militairen dagelijks van verse kadetjes te kunnen voorzien. Maak het leger leger en de bakken met werkzoekenden op het Arbeidsbureau worden voller en voller en de rijen voor de loketten van de Sociale Dienst langer en langer. Zelf heb ik in dienst gezeten in plaatsen als Blerick, Vught en Wezep. Ik kocht er pasta voor mijn tanden, de ansichtkaart met postzegel voor mijn moeder en een patatje oorlog voor mezelf. De plaatselijke bevolking en middenstand was en is volledig afhankelijk van de militairen. Als er straks geen leuke jonge soldaten meer gelegerd zijn wordt het voor het lokale boerinnetje moeilijker om aan een man te komen. Jongeren trekken weg naar de grote stad en dorpen en kleine steden raken ontvolkt waardoor winkeliers hun omzet tenminste zien halveren en bioscopen, bowlingcentra en buurthuizen hun deuren moeten sluiten. Ik zal minister Van der Kamp nog eens schrijven om hem de gevolgen van zijn maatregel voor te schotelen. Misschien dat hij nog wat anders kan verzinnen om de door onze Jan Peter gedwongen besparing op andere wijze in te vullen. Jammer dat het Leger des Heils niet onder zijn verantwoording valt. Dat is namelijk een leger dat echt niet meer van deze tijd is en opgeheven zou moeten worden. De heilsoldaten dienen de tien sterren generaal God. Daar is op zich niets mis mee. Jammer echter is dat de majoor wat al te extreme en zelfs strafbare denkbeelden erop na houdt. Hij discrimineert! Mogen er dan geen zwartjes heilsoldaat worden? Zeker wel, daar heeft de majoor niets op tegen. Mogen er dan geen witten heilsoldaat worden? Ja hoor, dat mag wel! Maar dan discrimineert de majoor toch zeker niet? Nou, op z'n Rotterdams gezegd 'Ech Wel'. Onlangs solliciteerden een Surinaams meisje en een Hollandse jongen op een vacature voor vakantiehulp bij het Leger des Heils. Beiden onderschrijven de doelstelling van de door grondlegger William Booth op 7 september 1878 opgerichte stichting. Beiden zijn gekwalificeerd en helpen graag andere mensen zonder onderscheid naar ras, huidskleur, geslacht, politieke overtuiging, levensovertuiging en zonder onderscheid naar Godsdienst. En dat laatste maakte hun entree in het Leger onmogelijk. Daarnaar gevraagd gaven beiden naar waarheid aan zelf niet Christelijk te zijn waarmee de toegangsdeur van de hulpkazerne van Onze Lieve Heer met een harde klap voor hun jonge neuzen werd dichtgeslagen. 'Dan ben je hier niet welkom' zo werd hen gezegd. 'Maar wij willen mensen helpen en u zoekt mensen die mensen willen helpen' was hun antwoord. 'Niet hier' werd hen gezegd.En dat terwijl het meisje wel goed was om haar stageperiode bij het leger des Heils door te brengen, lekker goedkoop! En daar hem ik nou zo'n gruwelijke pesthekel aan. Dit is je reinste fundamentalisme in Nederland! Als straks een heilsoldaat met een rammelende collectebus voor mijn deur staat gaat deze met een zelfde smak dicht als dat de deur van het Leger des Heils voor de neus dicht werd gesmeten voor twee jonge mensen die heel graag mensen zonder onderscheid des persoon hadden willen helpen. Want als een Goddeloze niet welkom is om mensen te helpen dan heb je zijn geld en zijn oude kleren ook niet nodig!

Joop van der Hor