nummer 251
Stem op mij (voor een veilige Pieter Poepjessteeg


In navolging van Arnold Schwarzenegger (gouverneur Californië), Clint Eastwood (burgemeester Carmel) en de New Yorksteppers (Hoogvlieters van het jaar) doe ik binnenkort ook een gooi naar een hoge maatschappelijke functie. Nee, ik emigreer niet naar de Verenigde Staten om daar mee te doen aan de verkiezingen voor het gouverneurschap van Alaska of het burgemeesterschap van Disneyland. En ik ambieer evenmin een baan als eerste gekozen burgemeester in eigen land als straks in 2006 de inwoners van steden en dorpen hun eigen burgervader rechtstreeks mogen kiezen. Gezien mijn lengte zou ik alleen een kans maken op het ambt van eerste burger in Madurodam en dat is voor iemand met het einddiploma van de Haven Vak School op zak toch net iets te hoog gegrepen. Nee, ik wil wel de eerste gekozen korpschef van Nederland worden. Kijk nu niet zo verbaast beste lezer want in Amerika gebeurt dat al. Daar wordt de lokale sheriff door de inwoners van het eigen district gekozen en dus ook afgerekend dan wel beloond naar gelang de (wan)prestaties die tijdens de zittingsperiode worden behaald. Ik zou dus best de hoogste baas van de politie willen zijn. Hoofdcommissaris Aad Meijboom van Rotterdam Rijnmond doet het overigens wel goed dus in hem zou ik een stevige concurrent hebben. Wel zou hij wat vaker via beeldbuis of TFT-scherm de huiskamers van de Rijnmonders binnen mogen vallen om aan te geven dat zijn jongens en meisjes keihard aan het werk zijn om boeven te vangen, maar verder heb ik weinig te klagen over hem. Nee, meer last heb je van de (lokale) politici die stuk voor stuk, per fractie en per afdelingsbestuur, met elkaar en zelfs ook los van elkaar van de buurtagent willen weten hoeveel keer er die maand is ingebroken, hoe vaak er aangifte is gedaan, of de veiligheid op straat toe of heel misschien wel afgenomen is. Ook willen ze weten waarom agent Scherpzicht niet zo vaak surveilleert in de zo onveilige, weinig onderhouden, slechtverlichte en sterk vervuilde Pieter Poepjessteeg en waarom diezelfde agent Scherpzicht zo vaak binnen in het bureau verblijft. Alleen daarom zou ik al korpschef willen zijn. Dan zou ik die getrapt democratisch gekozen burgervertegenwoordigers kunnen vertellen dat agent Scherpzicht niet in het politiebureau aan de 13e kop koffie bezig is maar achter zijn computertje zit te zweten om allerlei cijfers, grafieken, statistieken, analyses en andere optelsommen te genereren voor de lokale bestuurders, politici en overige belanghebbenden. En ja dan blijf er niet zoveel tijd meer over om in de Poepjessteeg te surveilleren. Als hij daar wel tijd voor zou hebben dan zou agent Scherpzicht in zijn rapport kunnen vermelden dat de Pieter Poepjessteeg zo onveilig is geworden omdat de straatverlichting al maanden kapot is en, ondanks de vele klachten van de bewoners, maar niet door de gemeente gerepareerd wordt. Dat de schoorsteen op het dak van nummer 7 op het punt staat naar beneden te vallen wegens jarenlang achterstallig onderhoud van de woningstichting. Dat huisjesmelkers kapitalen rekenen aan arme sloebers, illegalen en junks voor dat kleine zolderkamertje driehoog achter. Agent Scherpzicht zou dan wellicht ook constateren dat al jarenlang het ernstig verzakte wegdek van de Pieter Poepjessteeg niet is gerepareerd, dat er meer groen tussen de stoeptegels omhoog komt dan dat er in het verderop gelegen eveneens slecht onderhouden buurtparkje groeit en dat de straatvegers voor de laatste keer in 1994 de steeg hebben geveegd en daarna nooit meer teruggekomen zijn om de in de hoek geveegde hoop oude kranten, plastic zakjes, gebruikte condooms en injectienaalden van drugsspuiten weg te halen. Waarom krijgt de politie wel altijd de schuld van de vervuiling en criminaliteit en de brandweer niet van de branden? Ik zou me als gekozen korpschef laten gelden! Ik zou de burgemeester van de gemeente waar de Pieter Poepjessteeg ondervalt onder vier ogen vertellen dat hij mijn agenten niet met zoveel papierwerk moet opzadelen zodat Scherpzicht en de zijnen tijd hebben om van de PP steeg een veilige steeg te maken. Ik zou tegen de burgervader/moeder zeggen dat hij/zij niet alleen de bezem eens flink door de Pieter Poepjessteeg moet halen maar ook door zijn/haar ambtelijk apparaat. En tegen de Haagse politici zou ik zeggen; 'blijf lekker waar je zit. Kom niet naar de regio waar ik straks korpschef van ben om me op mijn vingers te kijken. Reken me af op het afgesloten prestatiecontract aan het einde van de periode maar laat tussentijds mijn agenten met rust zodat ze buiten op straat hun zware maar evenzo mooie werk kunnen doen. Want alleen dan kan de Pieter Poepjessteeg weer schoon, heel en veilig worden.

Joop van der Hor