Week 32

 

Slimbo’s

De nood onder jongeren om een betaalbaar dak boven het hoofd te krijgen is hoog. Er wordt zelfs gedacht aan het neerzetten van speciale jongerenwoningen in Hoogvliet en wel op de plek waar twee jaar geleden een hele rij nog goede bejaardenhuisje stonden. De ouwetjes moesten ruimte maken voor hoogwaardige nieuwbouw. Protesten hielpen niet en de laatste bejaarde kon achter de rollator nog net op tijd wegkomen om niet geraakt te worden door de sloperskogel. Die huisjes hadden, net als de op de Meeuwenplaat gesloopte flats toch best leuk aangepast kunnen worden en voor een betaalbare huur aan de te lang thuiswonenden jongeren beschikbaar worden gesteld? Maar nee, we slopen goede huizen en komen er dan pas achter dat er een woningnood is. Vervolgens bouwen we speciale huizen voor jongeren die met hun muziek en leefstijl de laatste ouderen in die wijk wegjagen die op hun beurt verplicht worden in duurdere huizen te gaan wonen. Slimme bobo’s daar in Hoogvliet!

Joop van der Hor