Colofon:

Weekblad Hoogvliet

Gratis huis-aan-huis nieuws- en advertentieblad voor Hoogvliet en Pernis.

Oplage 21.200

Kantoor: Hoefsmidstraat 41, 3194 AA Hoogvliet
Advertentie-acquisitie Agnes de Blok
Tel. 06-12113914

Redactie:

Jan Koopmans, tel. 010-295 74 98 -GSM-065 32 32 32 9 Mail: redactie(apenstaartje)hoogvliet.org

Cobie van der Bie, tel. 010-501 98 44

Jolanda ( Koopmans) de Paus, tel. 010-295 74 95

Fotografie: Aad van der Voorn, tel. 010-416 26 42

Sportredactie:

Alex Hordijk 0181-615588 - 06 242 100 68

Sportfotografie: Ad van der Voorn - 010-416 26 42

Informatie over bezorging

Tel. 0181 628898
Van 8.30 tot 12.30 uur

Vlietjes

Uw kleine advertenties kunt u tegen contante betaling inleveren op de Hoefsmidstraat 41.
Tarieven:
30 eurocent per mm. Bij contract belangrijke korting. Voorpagina 110 eurocent per mm. Ingezonden mededelingen 37 eurocent per mm.

Advertenties en kopij

Advertenties kunnen tot uiterlijk maandagmorgen 9.30 uur worden ingeleverd.
Kopij uiterlijk zondagmiddag

De uitgever van dit blad behoudt zich het recht voor om redactie- en advertentiemateriaal zonder opgaaf van redenen te weigeren. Leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd d.m.v. boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

2011

Contact kan ook via HD: weekblad(apenstaartje)hoogvliet.org

HOOGVLIET DIGITAAL