De Winkelbel

17 juli 2002

Op bezoek bij:

Partycentrum de Flamingo

Dit keer wandelen we niet een winkel binnen maar een plaats waar men lekker kan feesten en soms zelfs een beetje 'beesten'.
Aan de Baarsweg 140 komen we de Flamingo tegen, het partycentrum van de stichting ODA waar Kees Hageman het scepter zwaait. Hoewel Kees de eerste naam is die je uitspreekt als je het over de Flamingo hebt, bestaat het bestuur uit vier personen waarvan hij de PR en het penningmeesterschap alsmede het runnen van de Flamingo als taak heeft.
Krijn van Bennekom, voorzitter, Joop Slump, secretaris en Cor Turkenburg, algemeen bestuurslid, vormen samen met Kees de peilers van de Flamingo en al haar activiteiten.

Stichting ODA
De Stichting ODA exploiteert gebouw Flamingo sinds de jaren tachtig en heeft als doelstelling het bieden van onderdak aan verenigingen, instellingen en particulieren en het organiseren van activiteiten in de sociale, culturele en recreatieve sfeer. De Stichting kent uitsluitend inzet van vrijwilligers

Historie
Het begon allemaal in 1965 toen Sociëteit De Spin werd opgericht dat in kluphuis De Alver haar domicilie kreeg. Kluphuis met een p, dat was de echte naam, want men hield er van de dingen te schrijven zoals je het zei, aldus Kees Hageman. Na 1966 werden de activiteiten in kerkcentrum De Bron en Flamingo voortgezet. De Spin was overigens de eerste die met discoavonden in Hoogvliet begon. In 1972 kreeg men een eigen onderkomen in het inmiddels gesloopte 't Web.
Sinds enkele jaren zit men met de sociëteit weer in het oude honk, de Flamingo dus.

Jongeren van toen
De huidige activiteiten van de Flamingo bestaan voor een groot deel uit evenementen van of voor de jongeren van toen. Kees: 'Ja, vaak zien we hier de jongeren die destijds naar de disco kwamen nu weer terug voor het vieren van een huwelijksfeest van zichzelf of hun kleinkinderen. Heel fijn natuurlijk en het geeft ook aan hoe belangrijk de Flamingo voor Hoogvliet is.' Maar naast verhuur van de zaal voor feesten en partijen zijn er vanuit De Spin ook veel randactiviteiten van de grond gekomen zoals Sociëteit Tamla Motown ( jaren 70 ), Sociëteit De Zwarte Weduwe ( jaren 70 ), Sociëteit B.U.K.(Blues Underground Klup) ( jaren 70 ), Sociëteit PIKI ( jaren 70, 80 en 90), Ontsp.ver.( voorheen tejatertje ), De Poldergans, Filmvoorstellingen met soms meer dan 100 bezoekers ( jaren 70 ), Danslessen ( 33 jaar lang door Marcell en Bep Schenk), Jongerenvakantiereizen naar Duitsland, Italie en Spanje ( jaren 60 en 70 ) en Disco Music Box, organisatie bij Hans van Eyck ( jaren 80 ).

Onderkomen voor velen
Vele verenigingen houden hun activiteiten in de Flamingo. Een greep: Funnyboots Country Dancers en de Country Kids, dansclub Piet, jongerensociëteit Wings, (de zijingang van het gebouw aan de Baarsweg), Ontspanningsvereniging De Poldergans, Sociëteit De Spin, Stichting Koempoelan Kenalan Hoogvliet, Nederlandse Vereniging Voor Huisvrouwen, Stichting Hart in beweging, Benny Ensell fanclub en Stichting Satya Dharma. Daarnaast nog vele losstaande verhuringen aan verenigingen, instellingen en particulieren.
Ook werden en worden er grote en kleine evenementen gehouden in en door de Flamingo. Zo waren er, Bevrijdingsconcerten te Hoogvliet, Fototentoonstelling Oud Hoogvliet, de Reünie van Oud Hoogvlieters, Programma 'In de Wijk gespeeld' en het eerste openlucht popconcert te Hoogvliet in het Ruigeplaatbos.
En zo heeft het gebouw Flamingo al voor talrijke leuke dingen gezorgd in ons 'durpie'.

Mooie verbouwingsplannen
Het is dan ook niet zo gek dat men de Flamingo, zeker omdat ook de omgeving gaat veranderen, wil moderniseren en uitbreiden. De bouwtekeningen tonen een fraaie verbetering en het gebouw moet een nieuw elan krijgen met een eigentijdse uitstraling. Hoewel het gebouw zonder meer geschikt is voor alles wat maar te verzinnen is wil de stichting toch graag ook aan de toekomst denken en daar hoort een uitbreiding van het gebouw zeker bij. De onderhandelingen hierover met de deelgemeente en het OBR in Rotterdam zijn in volle gang.
De stichting, die geheel zonder subsidie draait, ziet de toekomst voor de Flamingo heel rooskleurig in, zeker als straks na de verbouwing van het gebouw er nog meer mogelijkheden zijn voor mensen die iets te vieren of organiseren hebben.
Kees: 'ja we gaan er vol tegenaan, we barsten van de energie en hebben een leuk aantal gebeurtenissen in de agenda, zoals bij voorbeeld op 28 september, dan hebben we een fantastische Noordzeeavond, gaat echt te gek worden!'
Omdat ook de Flamingo met haar tijd mee is gegaan heeft men onlangs ook een website opgestart waar niet alleen alles is te vinden over de geplande activiteiten maar ook een stuk geschiedenis, met foto's, van hoe het allemaal zo is gekomen.
Deze website is te vinden op: http://groups.msn.com/flamingohoogvliet/ of via Hoogvliet Digitaal, www.hoogvliet.org. In ieder geval is een blijft De Flamingo in Hoogvliet een niet meer weg te denken gebouw dat voor velen een plaats is en blijft waar het goed toefen is. Komt goed uit want ik heb in september nog een leuke bruiloft te goed in dit gezellige gebouw.

Tot ziens!
Jan.